Atskaite par pašvaldības policijas darbu no 02.01.2018. līdz 07.01.2018.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā tika fiksēti 116 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem – 4;

Par LAPK 42.1 panta pirmās daļas pārkāpumiem – 5;

Par LAPK 42.1 panta ceturtās daļas pārkāpumiem – 1;

Par LAPK 75. panta pārkāpumiem – 5;

Par LAPK 167. panta pārkāpumiem – 7;

Par LAPK 171. panta pirmās daļas pārkāpumiem – 10;

Par LAPK 171. panta otrās daļas pārkāpumiem – 21;

Par CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem – 39;

Par pārējiem LAPK pārkāpumiem – 24;

Personas, kuras uz detoksikācijas palātu nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki – 39;

Izteikti 54 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Izskatīti 74 iedzīvotāju iesniegumi, atstrādāti 146 izsaukumi.