Formas tērpa piegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPPP 2013/02
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Formas tērpa piegāde
Paredzamā līgumcena: zemākā cena
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 21.jūnijam, plkst.10:00
Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: līdz 2013.gada 31.decembrim
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90002067001
Adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: +371 654 21500
Fakss: +371 654 21500
Kontaktpersona: Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākā inspektore Alīna Jurkāne-Jurgāne, tālr.: 654 21500
Dokumentācija: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.1 pantu
Grozījumi dokumentācijā: Komisijas sēdes protokols
Uzvarētāja nosaukums: SIA „LOLA DIZAINS”;
Uzvarētāja apraksts: SIA „LOLA DIZAINS”, reģ. Nr. 40003429798
Uzvarētāja cena: Ls 1077,85;
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 10.06.2013.