Mēbeļu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPPP 2012/03
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Mēbeļu iegāde
CPV kods: 01000000-7
Paredzamā līgumcena: līdz Ls 20 000
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.12.2012
Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 31.12.2012
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90002067001
Adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: +371 654 21500
Fakss: +371 654 21500
Kontaktpersona: Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākā
inspektore Alīna Jurkāne-Jurgāne, tālr.: 654 21500
Dokumentācija: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Grozījumi dokumentācijā: Komisijas sēdes protokols
Uzvarētāja nosaukums: A daļā – iepirkums pārtraukts; B daļā – SIA „NERITA”;
Uzvarētāja apraksts: SIA “NERITA” reģ. Nr.40003539369
Uzvarētāja cena: B daļā – Ls 743,80
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 22.11.2012