Izņemtā manta

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu.

2018.gada 24.aprīlī, pulksten 10:00, Muzeja ielā 6, Daugavpilī, saskaņā ar 2010.gada 07.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”, tiks iznīcināta 2018.gada 07.martā izņemtā manta – 33 (trīsdesmit trīs) tulpes sarkanā krāsā, 51 (piecdesmit viena) tulpe dzeltenā krāsā, 18 (astoņpadsmit) tulpes gaiši rozā krasā, 21 (divdesmit viena) tulpe rozā krāsā, 38 (trīsdesmit astoņas) tulpes violetā krāsā.