Izņemtā manta

Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu.

2018.gada 25.septembrī, pulksten 10:00, Muzeja ielā 6, Daugavpilī, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”:

  • tiks iznīcināta 2018.gada 02.septembrī izņemtā manta – 2 (divas) plastmasas pudeles ar tilpumu 1,5 (pusotrs) litri ar pienu, 1 (viena) plastmasas pudele ar tilpumu 1,00 (viens) litrs ar pienu, 2 (divas) plastmasas pudeles ar tilpumu 0,5 (puslitrs) litra ar pienu, 2 (divas) kārbiņas ar vistu olām pa 10 (desmit) olām katrā,  1 (viena) kārbiņa ar 7 (septiņi) vistu olām.