Iedzīvotāju pienākumi un tiesības

Ievērot, labvēlīgas savstarpējās attiecības, apzinīga attieksme pret saviem pienākumiem un atbildība sabiedrības priekšā, rēķināšanās ar citu cilvēku tiesībām, nekaitējot viņu godam un pašcieņai, ir būtiski svarīgi priekšnosacījumi, lai konfliktsituācijas neizraisītos un kārtība saglabātos.Ja radusies konfliktsituācija vai izdarīts likumpārkāpums un pie Jums griežas pašvaldības policijas darbinieks, jums ir tiesības:

  • Prasīt, lai viņš nosauc savu uzvārdu, vārdu, amatu , kā arī uzrāda dienesta apliecību, kuru nepieciešams izlasīt; ja arī tad jums rodas šaubas, Jūs varat Pieprasīt, lai policists pasaka savas dienesta vietas tālruņa numuru, pa kuru Jūs tad varat pārbaudīt teikto;
  • Prasīt, lai Jums izskaidro, ar kādām darbībām un kāds likums ir pārkāpts;
  • Pārsūdzēt policijas darbinieka rīcību vai lēmumu pašvaldības policijas vadībai un, ja ari tās atbilde neapmierina, Jums ir tiesības mēneša laika griezties Daugavpils pilsētas dome vai pārsūdzēt lēmumu tiesā 10 dienu laikā. Jebkura, kas uzskata policijas darbinieku rīcību par nelikumīgu, var protestēt likumā paredzēta kārtībā.

Pašvaldības policijas darbinieks ir valsts varas pārstāvis, likumīgās prasības un rīkojumi, ko viņš devis, visām personām obligāti ir jāizpilda.

Ņemiet vērā, ja alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā būsiet zaudējis spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties un varat nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai sev pašam, pašvaldības policijas darbinieku pienākums ir nogādāt Jūs policijas iestādē.

Pirms ievietošanas atskurbšanas telpās atvesto personu apskata tā paša dzimuma policijas darbinieks. Aizturēšanas protokolā apraksta iereibušā uzvedību, uzskaita klātesošos dokumentus, mantas, naudu, vērtslietas utt. Pret personām, kuras uzvedas agresīvi un fiziski nepakļaujas, pielieto nomierināšanas kreklu vai speciālus līdzekļus (roku dzelžus, stekus). Atskurbšanas telpās ievietotās personas drīkst turēt līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām.

Jums jāzina:

  • Par administratīvu pārkāpumu pašvaldības policijā drīkst aizturēt ne ilgāk par 3 stundām. Administratīvās aizturēšanas laiku skaita no brīža, kad pārkāpējs nogādāts, lai sastādītu protokolu, bet personai, kas bijusi alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā – no atskurbšanas brīža bet ne ilgāk par 12 stundām;
  • Jums ir tiesības aizstāvēties personīgi, kā arī izmantot advokāta palīdzību, iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties lietas izskatīšanā, veikt sarunas dzimtajā valodā.