1. Latvijas Republikas Satversme;
 2. Valsts pārvaldes iekārtas likums;
 3. Likums „Par policiju”;
 4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;
 5. Administratīvā procesa likums;
 6. Latvijas valsts karoga likums;
 7. Fizisko personas datu aizsardzības likums;
 8. Informācijas atklātības likums;
 9. Iesniegumu likums;
 10. Bērnu tiesību aizsardzības likums;
 11. Ceļu satiksmes likums;
 12. Autortiesību likums;
 13. Dzīvnieku aizsardzības likums;
 14. Dzīvesvietas deklarēšanas likums;
 15. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums;
 16. Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums;
 17. Alkoholisko dzērienu aprites likums;
 18. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums;
 19. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;
 20. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums;
 21. Likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
 22. Likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”;