Pirms uzsākt darbu katrs pretendents iziet obligāto medicīnisko komisiju un medicīnisko komisiju uz šaujamieroču nēsāšanu un glabāšanu. Rezultātā medicīniskā komisija dod slēdzienu, vai persona ir derīga darbam pašvaldības policijā.