Jautājumi un atbildes

 

Labdien, kur es varu uzzināt aktuālo informāciju par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem?

Aktuālo informāciju par Latvijas Republikas tiesību aktiem un to izmaiņām Jūs varat meklēt portālā www.likumi.lv.

 

Labdien. Ko man darīt, ja kaimiņš novieto savu mašīnu pārkāpjot visus iespējamos noteikumus?

Situācijās, kad notiek apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, rekomendējam uzreiz par to informēt Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju pa tālruni 65421500.

 

Kaimiņiene regulāri, vedot pastaigā savu suni, nesavāc tā izkārnījumus. Vai tā drīkst? Vai ir paredzēts sods par to?

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā” 8.2. punktu suņa īpašniekam vai turētājam ir pienākums vedot pastaigā suni, ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai un tos savākt.
Atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā:
“106.pants. Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.”