Pamatuzdevumi:

  • likumpārkāpumu profilakse;
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • kontrole, savas kompetences ietvaros, pār to, kā tiek izpildīti pašvaldības lēmumi un noteikumi;
  • administratīvo pārkāpumu lietvedību īstenošana savas kompetences ietvaros;
  • Valsts policijas un Valsts drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības nodrošināšanā un noziedzības apkarošanā;