Lēmumu (par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem) apmaksas kārtība

Naudas sods par lēmumiem ir jāveic uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības IBAN bankas konta numuru:

LV33PARX0000850062100

Maksājuma saņēmējs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Saņēmēja reģ. Nr.: 90000077325

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda administratīvā pārkāpuma lēmuma numuru (bez atstarpēm).


Lēmuma (par administratīvo pārkāpumu) apmaksas kārtība

Naudas sods jāiemaksā SEB bankas kontā Nr.: LV10UNLA0005011130526, kods 10142.

Saņēmējs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000077325.

Maksājuma mērķis: lēmuma numurs.