Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Daugavpils pilsētas pašvaldības policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos  (CV un/vai pieteikuma vēstule) norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu jūsu pieteikumu personāla atlases procesa gaitā;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, kontaktinformācija: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401., tālr. 65421500, e-pasts: police@daugavpils.lv.
3) Pieteikumu drošības politika:
Personas datu kategorijas
Juridiskais pamats
Glabāšanas periods
·         Jūsu vārds un uzvārds
·         Kontaktinformācija
·         Informācija par izglītību (t.sk. kursi/sertifikāti)
·         Profesionālā pieredze
·         Valodas zināšanas
·         Atsauksmes
·         Citas prasmes atbilstoši vakancei uz kuru piesakāties
Jūsu piekrišana, lai nodrošinātu mūsu iestādes darbību.
6 (seši) mēneši no kandidāta personas datu iesniegšanas vai saņemšanas brīža*
*Datu subjektam ir tiesības glabāšanas termiņa periodā prasīt papildināt vai izlabot pieteikumā esošo informāciju, ja šī informācija var būt būtiska izvērtēšanai, kā arī datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst informāciju par sevi, ja datu subjekts nevēlās turpmāk piedalīties personāla atlasē.