Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dienesta apliecības paraugs

Apliecības priekšpuse

Apliecības aizmugure