Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (pakalpojums portālā www.latvija.lv)

Pakalpojuma saņemšanas veids:

  • piezvanot pa tālr.: 65421500;
  • iesniedzot iesniegumu (ierodoties personīgi vai pa pastu);
  • pa e-pastu police@daugavpils.lv.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums.

Izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā (pakalpojums portālā www.latvija.lv)

Pakalpojuma saņemšanas veids:

  • piezvanot pa tālr. 65421500

Iesniedzamie dokumenti:

  • nav.

Fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana (E-iesnieguma iesniegšana izmantojot portālu www.latvija.lv)

Pakalpojuma saņemšanas veids:

  • piezvanot pa tālr. 65421500;
  • iesniedzot iesniegumu (ierodoties personīgi vai pa pastu);
  • pa e-pastu police@daugavpils.lv.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums.

Pakalpojumu saņemšanas termiņš tiek noteikts, ņemot vērā pakalpojuma veidu saskaņā ar Iesniegumu likuma, Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Administratīvā procesa likuma prasībām.

Pakalpojumu maksa: nav