Paziņojums par izņemtās mantas iznīcināšanu.

16.01.2020. plkst.10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā pēc adreses Muzeja ielā 6, Daugavpilī, notiks 22.12.2019. izņemto ātri bojājošo mantu (biezpiens, siers, sviests, piens) iznīcināšana.