Mantu īpašnieks var vērsties Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā, Muzeja ielā 6, Daugavpilī, darbdienās no pulksten 08:30 līdz 17:00. Tālrunis papildus informācijai: +371 65421500.