Aktualitātes

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā” ir stājušies spēkā vēl 2012.gadā un nosaka ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu dizainu un izvietošanas kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Savukārt šo noteikumu izpildi uzrauga Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija....

Ņemot vērā laika apstākļus, pastiprināto snigšanu un nepieciešamību veikt regulāru pilsētas ielu tīrīšanu, Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicina autovadītājus ievērot pilsētas ielās uzstādītās ceļazīmes un nenovietot transportlīdzekļus vietās, kur tas ir aizliegts....

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas (DPPP) Satiksmes kontroles un glābšanas nodaļa, kas seko tam, kā pilsētā tiek ievēroti spēkā esošie transportlīdzekļu novietošanas stāvēšanai noteikumi, nodrošina pamesto transportlīdzekļu evakuāciju, kā arī īsteno virkni citu funkciju, kopš šī gada aprīļa pilsētas administratīvajā teritorijā veic arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” kontroli....