1. Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”;
 2. Daugavpils pilsētas domes 10.03.2016. saistošie noteikumi Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;
 3. Daugavpils pilsētas domes 27.03.2014. saistošie noteikumi Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”;
 4. Daugavpils pilsētas domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr.15 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”;
 5. Daugavpils pilsētas domes 16.04.2015. saistošie noteikumi Nr.21 „Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā”;
 6. Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošie noteikumi Nr.7 „Celtniecības atkritumu, kā sadzīves atkritumu veida, savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsētā”;
 7. Daugavpils pilsētas domes 29.04.2002. saistošie noteikumi Nr.4 „Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi”;
 8. Daugavpils pilsētas domes 26.01.2006. saistošie noteikumi Nr.1 „Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”;
 9. Daugavpils pilsētas domes 29.05.2008. saistošie noteikumi Nr.27 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku”;
 10. Daugavpils pilsētas domes 08.06.2006. saistošie noteikumi Nr.8 „Daugavpils pilsētas teritorijas un apbūves noteikumi”;
 11. Daugavpils pilsētas domes 13.11.2008. saistošie noteikumi Nr.50 „Par transportlīdzekļu kravu iekraušanas un izkraušanas laika noteikšanu apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonā”;
 12. Daugavpils pilsētas domes 14.10.2004. saistošie noteikumi Nr.6 „Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”;
 13. Daugavpils pilsētas domes 13.07.2006. saistošie noteikumi Nr.9 „Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi”;