Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dienesta apliecības paraugs