• Veic likumpārkāpumu profilaksi;
 • Veic palīdzības sniegšanu sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežojuma vietām, vai kuras ārstējās no alkoholisma, narkomānijas;
 • Kontrolē kā tiek izpildīti pašvaldības apstiprinātie noteikumi, lēmumi, par kuru pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī veic soda naudas uzlikšanu par to pārkāpšanu uz vietas, un materiālu noformēšanu par administratīvajiem pārkāpumiem;
 • Pieņem un reģistrē informāciju par noziegumiem, administratīvajiem pārkāpumiem un citiem sabiedriski bīstamiem notikumiem, reaģējot uz to atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu nosacījumiem;
 • Regulāri uztur sakarus ar dežūrnorīkojumā esošiem darbiniekiem;
 • Vāc, apkopo, reģistrē un iesniedz Pašvaldības policijas vadībai informāciju par operatīvo stāvokli Daugavpilī;
 • Nodrošina dežūrdaļas atbildībā nodotā bruņojuma saglabāšanu un tā pareizu izsniegšanu Pašvaldības  policijas darbiniekiem, kā arī tā pareizu izmantošanu;
 • Nodrošina Pašvaldības  policijas ēku objektu un iecirkņu apsardzi, ugunsdrošības un sanitāro noteikumu ievērošanu;
 • Organizē un izpilda patrulēšanu pa pilsētu un veic izbraukumus uz sabiedriskās kārtības pārkāpumu faktiem;
 • Veic aizturēto personu, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus vai noziegumus, apsargāšanu, konvojēšanu un uzturēšanu īslaicīgās aizturēšanas kamerās;
 • Veic kārtības uzturēšanas pasākumu plānošanu, atbalstīšanu un nodrošināšanu Daugavpils pilsētā kopā ar citām valsts un pašvaldības iestādēm sabiedriskās drošības garantēšanā, noziedzības apkarošanā un profilaktisku pasākumu izvešanā;
 • Atbalsta valsts policiju sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā savas kompetences ietvaros;
 • Veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas autotransporta, sakaru līdzekļu, bruņojuma uzturēšanu darba kārtībā;
 • Veic materiālu par administratīvajiem pārkāpumiem noformēšanu un nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas administratīvās lietvedības  nodaļai;
 • Veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieku apziņošanu trauksmes vai pulcēšanās gadījumā.