• Organizē un plāno Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas darbu;
  • Vada un koordinē Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas nodaļu darbu;
  • Organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nodrošināšanu ar materiāli – tehniskajiem līdzekļiem un resursiem;
  • Veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pasākumu plānošanu, atbalstīšanu un nodrošināšanu Daugavpils pilsētā kopā ar citām valsts un pašvaldības iestādēm sabiedriskās drošības garantēšanā, noziedzības apkarošanā un  profilaktisku pasākumu izvešanā;
  • Atbalsta valsts policiju sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā, savas kompetences ietvaros;
  • Organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbinieku apmācību un profesionālo dienesta sagatavotību;
  • Kontrolē Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas visu nodaļu darbu un pašvaldības policijas  amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanu;
  • Koordinē  Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas veicamos uzdevumus,  par noziegumiem, administratīvajiem pārkāpumiem un citiem sabiedriski bīstamiem notikumiem, palīdzības sniegšanu sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežojuma vietām, vai kuras ārstējās no alkoholisma, narkomānijas;
  • Organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas ieroču stāvokļa, saglabāšanas,  uzskaites un izdošanas kārtības kontroli;
  • Ievieš Daugavpils pilsētas pašvaldības  policijas darbā progresīvās darba metodes un perspektīvus materiāltehniskos līdzekļus;
  • Pārstāv Daugavpils pilsētas pašvaldības  policiju valsts, pašvaldību u.c. iestādēs.