Pašvaldības policijas arodbiedrība tika dibināta 2006.gada 17.februārī. Tās biedri ir Latgales pašvaldību policiju darbinieki.

Pašvaldības policijas arodbiedrība

Arodbiedrības pamatuzdevumi

Aizstāvēt biedru tiesības uz:

  • darbu un tā attiecīgu apmaksu;
  • nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;
  • atpūtu, garīgo un kultūras vajadzību apmierināšanu.

Pašvaldības policijas arodbiedrības priekšsēdētāja M.Lomaša

E-pasts: pparodbiedrs@gmail.com