Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi 2017

Nr. Iepirkuma nosaukums Iepirkuma stāvoklis Publicēšanas datums