Nr. p. k. Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma veids (pakalpojums, piegāde, būvdarbi) Ziņojuma datums Iepirkuma nosaukums Izvēlētais pretendents
1. DPPP2019/01-NI pakalpojumi 02.01.2020. Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts SIA “Rehill”
2. DPPP2019/02-NI pakalpojumi 02.01.2020. Mobilā telefona remonts IK “BeeLine”
3. DPPP2019/03-NI pakalpojumi 08.01.2020. Apmācība speciāliem cīņas paņēmieniem un speciālo līdzekļu pielietošanā Biedrība „Sporta centrs „Sparta”
4. DPPP2019/04-NI pakalpojumi 09.01.2020. Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem Biedrība “Latvijas sarkanais krusts”
5. DPPP2019/05-NI pakalpojumi 13.01.2020. Glābēju uz ūdens apmācības Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem Biedrība “Latvijas pludmales glābēju asociācija”