• Veic transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu pēc LR MK Noteikumiem Nr.15 “Ceļu satiksmes noteikumi.” (CSN) Daugavpils pilsētas teritorijā;
  • Veic administratīvo pārkāpumu, protokolu un paziņojumu sastādīšanu CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpuma vietā, kā arī to ievadīšanu transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistrā (CSDD) 24 (divdesmit četru) stundu laikā no protokola un paziņojuma sastādīšanas brīža;
  • Veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas autotransporta, sakaru līdzekļu, bruņojuma uzturēšanu darba kārtībā, kā arī tā pareizu izsniegšanu Daugavpils pilētas pašvaldības policijas darbiniekiem un tā pareizu izmantošanu, pēc tam nodošanu;
  • Veic materiālu par administratīvajiem pārkāpumiem pareizu noformēšanu, saglabāšanu un nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas administratīvās lietvedības nodaļai;
  • Organizē un izpilda patrulēšanu pa pilsētu, lai kontrolētu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu pēc CSN;
  • Kontrolē, kā tiek izpildīti LAPK, Daugavpils pilsētas domes izdotie lēmumi, apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība un pārkāpumu gadījumos nodrošina administratīvā pārkāpuma darbības apturēšanu un informāciju nodod Operatīvai – dežurējošai nodaļai (ODN);
  • Atbalsta valsts policiju sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā, savas kompetences ietvaros.