1.septembris Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija 1.septembrī strādāja pastiprinātā režīmā, nodrošinot sabiedrisko kārtību pilsētā un arī 1.septembrim veltītajos pasākumos. Nodrošinot sabiedrisko kārtību Zinību dienai veltītajos pasākumos uzsvars tika likts uz profilaktisko darbu. Kopumā tika īstenotas profilaktiska rakstura pārrunas ar 19 personām par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, ar 13 personām pārrunāta situācija par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās,  2 personām tika izskaidrots pilsētā spēkā esošais aizliegums ievest suni publisko pasākumu norises vietās, ar 1 personu īstenotas profilaktiskas pārrunas par huligānisku uzvedību. Jāpiebilst, ka visās situācijās pārrunas tika īstenotas ar pilngadīgām personām.  Vairākām personām tika aizrādīts par neuzmanīgu braukšanu ar skrejriteņiem.

Pasākumu norises laikā pie pašvaldības policijas patruļas bija vērsusies persona, kura norādīja, ka bērns, iespējams, ir nozaudējis vecākus. Situācija uz vietas tika operatīvi atrisināta un īsā laika sprīdī vecāki tika atrasti.

Kopumā, laika periodā no 2020.gada 01.septembra plkst.08.30 līdz 2020.gada 02.septembra plkst.08.30, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā reģistrēti 39 notikumi, pašvaldības policijas darbinieki nogādāja Daugavpils Reģionālās slimnīcas detoksikācijas palātā 2 personas, pieņēma 8 Lēmumus par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu:

Par alkoholisko izstrādājumu nodošanu bērna rīcībā – 1;

Par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā / atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī – 2;

Par sīko huligānismu – 2;

Par publisko apstādījumu bojāšanu – 2;

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem – 1;

Kā arī tika sastādīti 5 Lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.


2020.gada 02.septembrī, uzreiz pēc pulksten 01.00 naktī, pie pašvaldības policijas mobilās patruļgrupas, kura īstenoja patrulēšanu pilsētas centrā, vērsās persona un norādīja, ka Saules ielā, pie A.Pumpura skvēra notiek kautiņš. Ierodoties notikuma vietā kautiņa nebija, bet tika konstatēts ka viena persona ir cietusi – guļ uz zemes bez samaņas. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri cietušajam jaunietim sniedza nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Jaunietis atteicās rakstīt iesniegumu par konfliktu un miesas bojājumu nodarīšanu.

Pašvaldības policijai turpinot uz vietas skaidrot notikušā apstākļus un fiksējot iesaistīto personu datus, starp divām personām – jaunietēm – izcēlās konflikts, kā rezultātā viena jauniete iesita citai jaunietei pa seju. Vainīgā jauniete tika saukta pie administratīvās atbildības pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta (Sīkais huligānisms). Ņemot vērā to, ka cietusī jauniete vēlējās rakstīt iesniegumu par miesas bojājumu izdarīšanu, uz notikuma vietu tika izsaukti arī Valsts policijas pārstāvji.


2020.gada 02.septembrī, pēc pulksten 04.30, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Videonovērošanas posteņa darbinieku redzeslokā nonāca jauniešu kompānija, kura centrā nolēma sabojāt pilsētas apstādījumus. Par notikušo tika informēta tuvākā mobilā patruļgrupa, kura blakusesošajos daudzīvokļu namu pagalmos aizturēja vainīgās personas. Tika pieņemti Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu sakarā ar pašvaldības publisko apstādījumu bojāšanu. Lietu materiāli tiks nosūtīti Daugavpils pilsētas domes Administratīvajai komisijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

Par šādu rīcību var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods fiziskajai personai līdz simts naudas soda vienībām (līdz 500 eiro).

 

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki