Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 02.09.2013. līdz 08.09.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 108 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 19;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 11;

Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) – 2;

Par smēķēšanu neatļautās vietās – 8;

Par smēķēšanu, ja to ir izdarījis nepilngadīgais -7;

Par publiskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem – 2;

Par naktsmiera traucēšanu, radot troksni – 1;

Par gulēšanu publiskā vietā -2;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 46;

Izteikti 10 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 27 iesniegumi, atstrādāti 99 izsaukumi.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki