Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 03.06.2013. līdz 09.06.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 69 administratīvie pārkāpumi.

  No tiem:

Suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšana – 1;

Par gājējiem un pasažieriem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 3;

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 2;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 2;

Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) – 1;

Smēķēšana neatļautajā vietā – 8;

Par publiskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem – 1;

Par naktsmiera traucēšanu, radot troksni – 1;

Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām vietām – 6;

Par nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas neuzkopšanu, žogu neuzturēšanu – 4;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 34;

Izteikti 72 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 51 iesniegumi, atstrādāti 89 izsaukumi.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki