Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 04.03.2013. līdz 10.03.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 96 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:
Gājēju un pasažieru noteikto pienākumu pārkāpšanu – 4;
Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 11;
Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 1;
Smēķēšana neatļautajā vietā – 5;
Nepilngadīgo smēķēšana – 2;
Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām  vietām – 3;
Par naktsmiera traucēšanu, radot troksni – 2;
Par publisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem – 4;
Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 49;
Izteikti 4mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;
Saņemti 39 iesniegumi, atstrādāti 87 izsaukumi;
Kopā izņemtas bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma 500 cigarešu, t.i. 25 paciņas.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki