Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 07.01.2013. līdz 13.01.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 86 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 17;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 6;

Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) – 2;

Smēķēšana neatļautajā vietā 8;

Nepilngadīgo smēķēšana – 7;

Par publisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem – 3;

Par naktsmiera traucēšanu, radot troksni – 1;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 29;

Izteikti 5 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 24 iesniegumi, atstrādāti 64 izsaukumi;

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki