Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 07.05.2013. līdz 12.05.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 81administratīvie pārkāpumi.

No tiem:
Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 6;
Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 13;
Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) – 3;
Smēķēšana neatļautajā vietā – 6;
Par publiskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem – 2;
Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām vietām -2;
Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 42;
Izteikti 12 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;
Saņemti 48 iesniegumi, atstrādāti 106 izsaukumi.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki