Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 10.06.2013. līdz 16.06.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 87 administratīvie pārkāpumi.

  No tiem:

Suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšana – 2;

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 7;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 7;

Smēķēšana neatļautajā vietā – 5;

Par publiskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem – 2;

Par naktsmiera traucēšanu, radot troksni – 1;

Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām vietām – 1;

Par nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas neuzkopšanu, žogu neuzturēšanu – 9;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 31;

Izteikti 8 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 37 iesniegumi, atstrādāti 98 izsaukumi;

Kopā izņemtas bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma 360 cigarešu, t.i. 18 paciņas.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki