Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 11.02.2013. līdz 17.02.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 95 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1;

Gājēju un pasažieru noteikto pienākumu pārkāpšanu – 3;

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 12;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 7;

Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) – 1;

Smēķēšana neatļautajā vietā – 7;

Nepilngadīgo smēķēšana – 8;

Par publisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem – 6;

Par stāvēšanu uz atpūtas soliņiem, sēdēšanu vai stāvēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm publiskā vietā – 5;

Par koku, krūmu lapu, zaru dedzināšanu – 2;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 35;

Izteikti 7 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 20 iesniegumi, atstrādāti 86 izsaukumi;

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki