Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 11.03.2013. līdz 17.03.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 93 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:
Gājēju un pasažieru noteikto pienākumu pārkāpšanu – 5;
Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 8;
Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 6;
Smēķēšana neatļautajā vietā – 9;
Nepilngadīgo smēķēšana – 6;
Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām  vietām – 2;
Par naktsmiera traucēšanu, radot troksni – 1;
Par publisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem – 2;
Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 44;
Izteikti 4 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;
Saņemti 43 iesniegumi, atstrādāti 87 izsaukumi;
Kopā izņemtas bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma 1000 cigarešu, t.i. 50 paciņas.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki