Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 15.07.2013. līdz 21.07.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 94 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 18;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 3;

Smēķēšana neatļautajā vietā – 6;

Par publiskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem – 5;

Par gulēšanu publiskā vietā – 1;

Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām vietām – 5;

Par nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas neuzkopšanu, žogu neuzturēšanu – 3;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 41;

Izteikti 15 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 24 iesniegumi, atstrādāti 101 izsaukumi;

Kopā izņemtas bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma 820 cigaretes, t.i. 41 paciņas.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki