Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 25.02.2013. līdz 03.03.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 103 administratīvie pārkāpumi.
No tiem:
Gājēju un pasažieru noteikto pienākumu pārkāpšanu – 3;
Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 10;
Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 3;
Smēķēšana neatļautajā vietā – 10;
Nepilngadīgo smēķēšana – 6;
Par sadzīves atkritumu radītaja vai īpasnieka nepieciešamos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 4;
Par naktsmiera traucēšanu, radot troksni – 1;
Par publisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem – 4;
Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 48;
Izteikti 2 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;
Saņemti 37 iesniegumi, atstrādāti 77 izsaukumi.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki