Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 25.06.2013. līdz 30.06.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 59 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 6;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 7;

Smēķēšana neatļautajā vietā – 9;

Par gulēšanu publiskā vietā – 4;

Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām vietām – 2;

Par nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas neuzkopšanu, žogu neuzturēšanu – 3;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 18;

Izteikti 8 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 9 iesniegumi, atstrādāti 104 izsaukumi;

Kopā izņemtas bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma 240 cigarešu, t.i. 12 paciņas.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki