Atskaite par pašvaldības policijas darbu, laika posmā no 27.05.2013. līdz 02.06.2013.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā fiksēti 106 administratīvie pārkāpumi.

  No tiem:

Suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšana – 3;

Akcīzes preču tirdzniecības pārkāpumi – 9;

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskajā vietā – 8;

Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) – 1;

Smēķēšana neatļautajā vietā – 10;

Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2;

Par publiskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem – 4;

Par gulēšanu publiskajā vietā – 2

Par dabisko vajadzību kārtošanu publiskā vietā ārpus tam paredzētām vietām – 3;

Par transportlīdzekļu novietošanu zaļajā zonā – 2;

Par nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas neuzkopšanu, žogu neuzturēšanu – 3;

Transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu pārkāpumi – 37;

Izteikti 20 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Saņemti 44 iesniegumi, atstrādāti 117 izsaukumi;

Kopā izņemtas bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa marķējuma 620 cigarešu, t.i. 31.paciņa.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki