Atskaite par pašvaldības policijas darbu no 01.07.2019. līdz 07.07.2019.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā tika fiksēti 115 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem – 6;

Par LAPK 42.1 panta pirmās daļas pārkāpumiem – 6;

Par LAPK 42.1 panta ceturtās daļas pārkāpumiem – 0;

Par LAPK 75. panta pārkāpumiem – 3;

Par LAPK 167. panta pārkāpumiem – 6;

Par LAPK 171. panta pirmās daļas pārkāpumiem – 17;

Par LAPK 171. panta otrās daļas pārkāpumiem – 18;

Par CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem – 44;

Par pārējiem LAPK pārkāpumiem – 15;

Personas, kuras uz detoksikācijas palātu nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki – 27;

Izteikti 92 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Reģistrēti 126 ienākošie dokumenti, atstrādāti 226 izsaukumi.