Atskaite par pašvaldības policijas darbu no 05.08.2019. līdz 11.08.2019.

Pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas datiem pagājušajā nedēļā tika fiksēti 110 administratīvie pārkāpumi.

No tiem:

Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu, noteikumu pārkāpumiem – 13;

Par LAPK 42.1 panta pirmās daļas pārkāpumiem – 6;

Par LAPK 42.1 panta ceturtās daļas pārkāpumiem – 2;

Par LAPK 75. panta pārkāpumiem – 13;

Par LAPK 167. panta pārkāpumiem – 8;

Par LAPK 171. panta pirmās daļas pārkāpumiem – 8;

Par LAPK 171. panta otrās daļas pārkāpumiem – 13;

Par CSN apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem – 26;

Par pārējiem LAPK pārkāpumiem – 21;

Personas, kuras uz detoksikācijas palātu nogādāja Pašvaldības policijas darbinieki – 37;

Izteikti 123 mutvārdu aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem;

Reģistrēti 145 ienākošie dokumenti, atstrādāti 243 izsaukumi.