Bērns bojā rotaļu laukuma elementus.

Otrdien, 11.maijā, ap plkst.15 bērnu rotaļu laukumā Piekrastes ielā 33 Daugavpils pašvaldības policijas patruļa konstatēja, ka kāds bērns, izmantojot skrejriteni, bojā vienu no rotaļu laukuma elementiem.

Pārrunu gaitā par rīcības motīviem bērns pašvaldības policijas darbiniekiem atbildējis, ka tā rīkojoties daudzi.

Lietas materiāli nodoti pašvaldības policijas Nodaļai profilaktiskajā darbībā ar jaunatni,  kura savas kompetences ietvaros turpinās darbu ar pārkāpēju un viņa vecākiem.

Par šādām darbībām persona var tikt saukta pie atbildības par sīko huligānismu. Par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu no 14 līdz 100 naudas soda vienībām (70 – 500 eiro).

Savukārt pārkāpēja vecāki var tikt saukti pie atbildības par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 42 naudas soda vienībām (210 eiro).

Bērnu rotaļu laukumi pilsētā tiek veidoti, lai tajos varētu atpūsties ikviens interesents. Saudzīgas lietošanas rezultātā šie laukumi ilgus gadus varēs dāvāt prieku daudziem jo daudziem jaunās paaudzes pārstāvjiem. Savukārt rotaļu laukumu elementu bojāšanas rezultātā tie var kļūt nelietojami gana īsā laika sprīdī.

Diemžēl pašvaldības policijai diezgan bieži nākas saskarties ar  to, ka rotaļu lauku elementi tiek lauzti un izmantoti neatbilstoši prasībām.

Lai izvairītos no rotaļu laukumu elementu bojāšanas, aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem uzvedības normas rotaļu laukumos un nepieciešamību saudzīgi izturēties pret kopējo īpašumu.

Atpūšoties bērnu rotaļu laukumos, nedrīkst aizmirst arī par valstī noteikto spēkā esošo epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki