Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina par ielu tirdzniecības noteikumiem Daugavpils pilsētā.

Ielu tirdzniecības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.440 no 2010.gada 12.maija „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, saskaņā ar šiem noteikumiem ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā. Noteikumi paredz, ka ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi vai to iekārtošanu saskaņojusi attiecīgā pašvaldība.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.440 9.punktu  Daugavpils dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.17 no 2011.gada 12.maija, kuri nosaka ielu tirdzniecības kārtību Daugavpils pilsētas teritorijā. Šo noteikumu 19. un 20.punkts nosaka kādas preču grupas ir realizējamas ielu tirdzniecībā. Pievēršam tirgotāju uzmanību tam, ka šobrīd var tirgot tikai ar pašaudzētiem ziediem un stādiem, nevis importētiem vai  vairumtirdzniecībā iepirktiem.

Daugavpils pilsētas dome izsniedz atļaujas ielu tirdzniecībai Saules ielā 5a, 124.kabinetā, Daugavpilī, sīkākā informācija zvanot pa tālruni: 65422316 vai www.daugavpils.lv.

Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas vai ārpus minētajām tirdzniecības vietām ir tirdzniecība neatļautā vietā. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.

Par ielu tirdzniecības pārkāpumiem personas saucamas pie atbildības likumā noteiktās kārtībā. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.4 pants par tirdzniecību neatļautās vietās paredz konfiscē tirdzniecībai neatļautajās vietās esošās preces. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau divas vai vairākas reizes tika sodīta par tirdzniecību neatļautajās vietā, uzliek naudas sodu līdz 150 latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no trim līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot neatļautajā tirdzniecības vietā esošās preces.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki