Lieldienu brīvdienu periodā pašvaldības policija patrulēs pastiprinātā režīmā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī un ar to saistītos ierobežojumus, Lieldienu brīvdienu periodā patrulēs pastiprinātā režīmā.

Atgādinām, ka saskaņā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, publiskās vietās – gan telpās, gan ārpus tām – cilvēkiem obligāti ir jāievēro vismaz divu metru distance vienam no otra. Neievērot distanci drīkst tikai ģimenes locekļi vai personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī personas, kas veic darba vai dienesta pienākumus, un pāri. Visos citos gadījumos distances ievērošana ir obligāta.

Aizliegti jebkādi publiski pasākumi (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju).

Aizliegtas sapulces, gājieni un piketi (saskaņā ar likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” noteiktajām definīcijām).

Aizliegtas reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties.

Aizliegta telpu sporta norišu vietu darbība.

Aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšana ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Ar visiem ierobežojumiem var iepazīties te – https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Pašvaldības policijas mērķis ir rūpēties par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību. Policijai nekad nav bijis mērķis sodīt visus pēc kārtas, taču, ja citādi nevarēs, būs jāpiemēro arī sodi.

Atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 pantā:

“176.2 pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro.”

 

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki