Māju īpašnieki aicināti parūpēties par savlaicīgu lāsteku novākšanu

Bagātīgi uzkritušā sniega un pastāvīgo atmosfēras temperatūras izmaiņu rezultātā uz daudzu ēku jumtiem un palodzēm Daugavpilī veidojas lāstekas. Lāstekas un uz māju jumtiem sakrājies sniegs, krītot var apdraudēt gan cilvēku veselību, gan ēku tuvumā novietoto transportlīdzekļu drošību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicina ēku īpašniekus parūpēties par savlaicīgu sniega tīrīšanu un lāsteku novākšanu no tiem piederošajiem īpašumiem.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu nosaka, ka par ēkas (būves) uzturēšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs, nodrošinot sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām un dzegām, ūdens noteku caurulēm, kur tas apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību, notīrīšanas laikā norobežojot bīstamo vietu vai veicot citus atbilstošus drošības pasākumus, kā arī ietves sakopšanu pēc notīrīšanas.

Tas nozīmē, ka ikvienam namīpašniekam ir pienākums savlaicīgi parūpēties par to, lai viņa īpašums neradītu draudus apkārtējiem, neatkarīgi no tā, vai tā ir neliela privātmāja vai daudzstāvu celtne.

Pašvaldības saistošo noteikumu izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija un Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atbilstoši savai kompetencei.

Par šo noteikumu prasību neievērošanu vainīgajām personām var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods fiziskajai personai līdz simts naudas soda vienībām (500 eiro), bet juridiskajai personai – līdz trīs simti naudas soda vienībām (1500 eiro).

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki