Par pilsētas apstādījumu bojāšanu tiek notverts vīrietis.

2019.gada 21.augusta vakarā, pulksten 21:11, pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieki fiksēja personu, kura Jaunbūves mikrorajonā bojāja pilsētas apstādījumus – rāva laukā iestādītos ziedus un lika tos savā mugursomā. Uz notikuma vietu nekavējoties tika nosūtīta tuvākā pašvaldības policijas mobilā patruļgrupa, kura, sekojot kolēģu norādēm, aizturēja vainīgo personu. Uz vietas tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par pašvaldības apstādījumu bojāšanu.

Saskaņā ar 2011.gada 08.decembra Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” 3.7.punktu par ziedu, augļu un lapu plūkšanu, koku un krūmu zaru laušanu, koku sulu tecināšanu, koku mizas graizīšanu, uzrakstu, vadu un citu priekšmetu piestiprināšanu pie kokiem vai citādu bojāšanu, veļas žāvēšanu koku zaros publiskā vietā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 43 euro.

Lietas materiāli tiks nosūtīti Daugavpils pilsētas domes Administratīvajai komisijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki