Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus sakārtot ēku numerācijas norādes plāksnes

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā” ir stājušies spēkā vēl 2012.gadā un nosaka ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu dizainu un izvietošanas kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Savukārt šo noteikumu izpildi uzrauga Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija.

Kopš minēto noteikumu stāšanās spēkā ir pagājis krietns laika sprīdis un ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir bijis pietiekami laika, lai numerācijas norādes plāksnes sakārtotu. Diemžēl ne visi ēku saimnieki ir bijuši pietiekami godprātīgi un tās sakārtojuši. Joprojām  ir daudz māju, kurām numerācijas norādes plākšņu nav vispār vai arī tās ir vecas, sarūsējušas un nesalasāmas.

Lai sekmētu numerācijas norādes plākšņu sakārtošanu, pašvaldības policijas darbinieki regulāri veic pārrunas ar attiecīgo māju saimniekiem. Tikai pērn gada laikā saistībā ar minēto saistošo noteikumu nepildīšanu sākti 84 administratīvo pārkāpumu procesi. Šogad, kopš gada sākumā ir uzsākts jau 31 šāds process.

Uzsākot procesu, lietas izskatīšanu atbildīgās amatpersonas cenšas nozīmēt pēc iespējas vēlāk, dodot cilvēkiem laiku novērst konstatētos pārkāpumus, kas, pieņemot lēmumu, var kalpot kā vainu mīkstinošs apstāklis. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata pašvaldības administratīvā komisija.

Atgādinām, ka pie katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jābūt vismaz vienai ēkas numerācijas norādes plāksnei, kas izvietojama uz ēkas ielas fasādes. Ja ēka ir stūra ēka, tad papildus ēkas numerācijas norādes plāksnei izvietojamas ielu nosaukuma plāksnes uz abām ēkas ielas fasādes.

Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā, ielas nosaukuma norādes plāksni jāizvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba, kura izvietošana jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plāksnēm jāatbilst dizaina prasībām, kuras ir noteiktas domes saistošajos noteikumos. Par to izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Par ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu neizlikšanu tam paredzētajā vietā vai dizaina prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 9 naudas soda vienībām (45 eiro), bet juridiskajai personai – līdz 28 naudas soda vienībām (140 eiro).

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki