Pašvaldības policiju apciemoja pārstāvji no Itālijas, Portugāles un Turcijas.

2017.gada 16.novembrī, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projekta „Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS”) ietvaros, Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā ciemojās 12 pārstāvji no Itālijas, Portugāles un Turcijas. Viesiem tika rādīta prezentācija par Pašvaldības policiju, tās īstenoto darbu ar jauniešiem saistītajos jautājumos, sniegtas atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, kā arī īstenota ekskursija policijas ēkā.

Par projektu: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) īsteno divgadīgu Erasmus+ programmas projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS” Nr.2016-1-TR01-KA201-034102), kura koordinatori ir Kirikkales pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija). Projekta partneri ir Skandiano pašvaldība (Itālija) un Santa Maria da Feiras pašvaldība (Portugāle). Projekta mērķi ir apkopot dažādu valstu pašvaldības institūciju labo praksi atkarību novēršanas, atkarīgo vielu (narkotikas, alkohols, smēķēšana u.c.) izplatīšanas nepieļaušanā izglītības iestādēs un bērnu, jauniešu vidū, kā arī izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību un audzināšanas metodēm un aktivitātēm. Projektā paredzēts izglītot vietējo sabiedrību un veicināt savstarpējas sadarbības pasākumus šajā jomā, stimulēt jauniešus izvēlēties kā alternatīvu veselīgu dzīvesveidu, sporta aktivitātes. Jauniešu pasargāšana no kaitīgiem ieradumiem iespējama, sadarbojoties skolēniem, skolai, ģimenei, valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajam sektoram. Projektā ir izvēlēta pilotskola – Daugavpils 13.vidusskola. Projekta ietvaros veikta atkarību izplatības izpēte, notikušas vairākas tikšanās, izdoti bukleti latviešu valodā par populārākajiem atkarību veidiem un to prevenciju. Projekta mājaslapa: www.hugsnotdrugs.eu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ar saskarsmi pret atkarībām” līdzfinansē Eiropas Savienība. Eiropas Komisijai un Turcijas Nacionālajai Aģentūrai nevar uzlikt atbildību par publikācijā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo lietojumu.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki