Paziņojums pilsētas iedzīvotājiem!

Pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu) ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšana ārtelpās un kristību ceremoniju noturēšanu neatliekamos gadījumos, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

 

Līdz ar to ir aizliegts pulcēties un organizēt jebkādus privātus pasākumus (pikniks u.c.) jebkurā vietā pilsētā, kā arī Daugavpils pilsētā izvietotajās publiski pieejamās atpūtas vietās, tai skaitā tajās,  kuras ir aprīkotas  ar galdiem un soliņiem un grila vietu.


Atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 pantā:

“176.2 pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro.”

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki