Rūpēs par drošāku vidi izglītības iestādēs kāpinās Pašvaldības policijas potenciālu

Rūpējoties par vides drošības uzlabošanu mācību procesa dalībniekiem izglītības iestādēs, Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijā pilnveido un paplašina Nodaļu profilaktiskajā darbā ar jaunatni.

Iespējams, nākotnē varētu īstenot projektu “Drošas skolas”, kā rezultātā varētu aprīkot skolas ar papildus drošības sistēmām, tai skaitā: ieejas turniketiem, lai skolās nevarētu iekļūt nepiederošās personas, un videonovērošanas kamerām, kuras būs saslēgtas ar Pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmu. Plānotas izmaiņas arī Pašvaldības policijas darba organizācijā, palielinot tās iesaistīšanos gan audzēkņu informēšanas procesā, gan kārtības nodrošināšanā mācību iestādēs un to tuvumā.

Oktobra sākumā daudzas mācību iestādes visā valstī, tajā skaitā Daugavpilī, saņēma spridzināšanas draudu vēstules. Tās radīja haosu un neizpratni attiecībā uz turpmākām darbībām un to, pēc kāda algoritma iestāžu vadībai jārīkojas šādās situācijās, lai novērstu apdraudējumu bērniem. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome nekavējoties reaģēja, norīkojot Pašvaldības policijas patruļas kārtības uzraudzīšanai mācību iestādēs.

Regulāru dežūru nodrošināšanā izglītības iestādēs bija iesaistīti teju visi pašvaldības policisti, kā rezultātā bija nopietni apgrūtināta pārējo Pašvaldības policijas funkciju izpilde.

Patlaban pašvaldības policijas darbinieku pastāvīgās dežūras izglītības iestādēs ir atceltas. Savukārt, veicot patrulēšanu, pašvaldības policisti īpašu vērību pievērš izglītības iestādēm un tām pieguļošajām teritorijām.

Pārrunās ar izglītības iestāžu vadību secināts, ka pašvaldības policista pastāvīga uzturēšanās skolā var nedot vēlamo rezultātu. Tāpat secināts, ka no sabiedriskās kārtības nodrošināšanas viedokļa būtu labi, ja pašvaldības policisti izglītības iestādes apmeklētu biežāk.

Tādēļ nolemts Pašvaldības policijas Nodaļā profilaktiskajā darbā ar jaunatni palielināt darbinieku skaitu, pastiprināt patrulēšanu pie izglītības iestādēm un to apkaimēs, kā arī biežāk apmeklēt skolas, īstenojot tajās dažādus profilaktiskus pasākumus.

Uzsākot darbu Nodaļā profilaktiskajā darbā ar jaunatni, tās jaunie darbinieki izies nepieciešamo apmācību, lai iegūtu tiesības strādāt ar bērniem, kas varētu prasīt noteiktu laiku.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki