Sociālais dienests un Pašvaldības policija cieši sadarbosies.

31. jūlijā notika Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbinieku darba tikšanās ar Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. Kasparu Ķikutu.

Sociālā dienesta nodaļu, sektoru un struktūrvienību vadītāji apsprieda ar pašvaldības policijas pārstāvi abu pašvaldības iestāžu svarīgus savstarpējas sadarbības jautājumus. Kā atzīmēja Sociālā dienesta vadītāja p.i. Nonna Jakubovska , sarunas rezultātā Sociālais dienests un Pašvaldības policija ieplānoja daudz konkrētu sadarbības pasākumu, kas tiks īstenoti tuvākajā laikā. Tie ir kopējie sociālo darbinieku un policistu reidi un klientu apsekošanas dzīvesvietā, preventīvo pasākumu komplekss darbam ar nepilngadīgajiem, iespēja Sociālā dienesta darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā, piedalīties steidzamos izbraukumos, Pašvaldības policijas piedalīšanos motivācijas programmās Sociālā dienesta klientiem , konsultācijas iedzīvotājiem un daudz kas cits . Tiks noslēgts sadarbības līgums starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sociālais dienests” un Pašvaldības policiju, kurā būs atspoguļoti visi starpinstitucionālās komandas darba aspekti.

*Teksta un foto autors: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.
http://www.soclp.lv/aktualitates/socialais-dienests-un-pasvaldibas-policija-ciesi-sadarbosies

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki