Stājas spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums

No šodienas, 1. jūlija, stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL). Ar tā spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.

 

AAL paredz, ka administratīvie pārkāpumi, par tiem piemērojamie sodi un amatpersonu kompetence administratīvo pārkāpumu procesā turpmāk būs noteikta attiecīgo nozaru likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos.

Piemēram, administratīvo atbildību par pārkāpumiem ceļu satiksmē nosaka Ceļu satiksmes likums, bet par pārkāpumiem būvniecības jomā atbildība ir noteikta Būvniecības likumā.  Kopumā Administratīvās atbildības regulējums ir ietverts 124 likumos.

AAL ir ieviesis virkni pārmaiņu gan pašos sodos, gan arī administratīvo sodu noformēšanas kārtībā. Lai nodrošinātu vienotu administratīvo pārkāpumu procesu uzskaiti visās valsts un pašvaldību institūcijās, tiks ieviests viens tehnoloģiskais rīks – Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma (APAS), kuru izstrādā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Stājoties spēkā AAL, ir notikušas sodu sistēmas izmaiņas. Pamatsodi ir brīdinājums un naudas sods, bet papildsodi – tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums.

Sods tiek izteikts naudas soda vienībās, nevis eiro. Viena naudas soda vienība ir pieci eiro. Minimālais naudas sods gan fiziskajām, gan juridiskajām personām būs divas naudas soda vienības jeb 10 eiro. Savukārt maksimālais naudas sods fiziskajām personām būs 400 naudas soda vienības jeb 2000 eiro, bet juridiskajām personām – 4000 naudas soda vienības jeb 20 000 eiro.

Vairs nav administratīvā pārkāpuma protokola.

AAL paredz izmaiņas arī sodu izpildes kārtībā. Visus uzliktos sodus ir jāapmaksā mēneša laikā no lēmuma par sodu spēkā stāšanās dienas. Savukārt mainās kārtība attiecībā uz laikā nesamaksāto sodu piespiedu izpildi par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Piemēram, daudzi sodus par automašīnas nepareizu novietošanu stāvēšanai ir pieraduši nomaksāt reizi gadā, izejot transportlīdzekļa tehnisko apskati vai veicot citas darbības VAS “Ceļu satiksmes un drošības direkcija”. Turpmāk, ja par šāda veida pārkāpumu piemērotais sods nav samaksāts mēneša laikā no lēmuma par sodu spēkā stāšanās dienas, lieta tiks nodota piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Lai palīdzētu orientēties jaunajā regulējumā, vietnē likumi.lv izveidots administratīvās atbildības ceļvedis, kurā vienmēr pieejami tiesību akti to aktuālajā redakcijā:

https://likumi.lv/ta/tema/administrativas-atbildibas-celvedis

videogids lietotājiem: https://youtu.be/qJSQbjL62uM

Ceļvedis var būt noderīgs digitālais palīgs kā sodu piemērotājiem, tā ikvienam iedzīvotājam, kurš pēc 1. jūlija saskarsies ar administratīvo pārkāpumu vai pats to būs izdarījis.

Uzdot jautājumu

Pašvaldības policijas e-pasts nav tieši saistīts ar policijas dežūrdaļu, līdz ar to situācijās, kad nepieciešama steidzama policijas palīdzība zvaniet 110 vai pašvaldības policijai 65421500
* Obligāti aizpildāmie lauki